RESOURCES

DOCTORS


Gu Yu

Gynecology

Hu Dayi

Cardiologist

Zhuo Xizheng

Otolaryngology

Tian Jinzhou

Neurology, Geriatrics

Xie Limin

Orthopaedics

Qiao Liyan

Nervous System Diseases

Xiang Hongding

Endocrinology

Liu Yuanzhao

Radiology

Li Shaoqing

Function Medicine

Hu Hai

Gallbladder Disease Institute

Ji Xiaolong

Department of Pathology

Huo Yong

Cardiology

Ge Junbo

Cardiology

Zhao Xue

Cardiovascular Diseases

Xu Yawei

Cardiology

Zhang Yajun

VIP Center

Yin Shinan

Endocrinology

Wang Dechang

Radiation Oncology

Chen Guanghui

Cardiology

Huang Youpeng

Central Health Office

Wang Lijun

Dentistry

Du Nan

Oncology

Liu Xiaoli

Cadre Health Care

Hou Baojie

Ophthalmology

Huang Zhigang

Otolaryngology Head and Neck Surgery

Han Weiju

Otolaryngology Head and Neck Surgery

Li Yijun

Nephrology

Xu Guochen

Cardiology

Zou Xianbiao

Dermatology

Hong Shaoguang

Cadre Health Care

Ma Yu

Neurosurgery

Zhang Jianrong

Nephrology

Zhang Yuqi

Neurosurgery

Tian Hong

Neurosurgery

Liu Qingquan

Traditional Chinese Medicine

Zhou Yujie

Cardiovascular Diseases

Zhang Qing

Oncology

Zhang Yongqing

Respiratory Medicine

Xu Jingna

Dermatology

Tian Hui

Endocrinology

Shang Weilin

Orthopedics

Liu Ruiqi

Oncology

Liang Ping

Interventional Ultrasound

Jiao Hui

Vegetative Awaking Specialist

Dr. Kiemeneij

Cardiac Interventional Cardiology

Zeng Qiang

International Medical Center

Ding Rongjing

Heart Center

Fan Zhihong

Department of Nutrition and Food Safety, Food Science

Cheng Qian

Dentistry

Liu Wei

Dermatology

Ni Dongmei

Endocrinology

Liu Hongxu

Cardiologist

Wang Shaobo

Orthopaedics

Ling Xiaofeng

General Surgery

Liu Zhenyu

Cardiology

Wu Yan

Dermatology

Bai Xiaodong

Burns and Plastic Surgery

Dong Ying

Ophthalmology

Wu Zhihong

Ophthalmology

Wang Shijie

Peripheral Nerve Surgery

Liu Ming

Neurology

Mu Xiaofeng

Radiation Oncology

He Li

Nutrition and health Technology Department

Liang Hong

A Clinical Department

Guo Jianjun

Youth Sports Research and Development Center

Du Jie

Cardiology

Xu Xuying

Surgical

Yang Caizhe

Endocrinology

Yang Dazhong

Sexual Medicine

Yang Guowang

Oncology

Yang Jianyu

Famous Old Chinese Studio

Yu Youtao

Interventional Radiology

Zhang Jianguo

Functional Neurosurgery

Hsieh Wen Son

Cancer Sciences Institute of Singapore at NUS

Ge Shuping

Cardiologist

Mohd Fikri Abdullah

Cardiologist

Hu Chaohui

Cardiology

Fang Hong

Cardiology

Wayne Feng

vascular neurology attending

Eric Silvio Chong

Cardiologist